Jednatelé firmy
Nováková Renata, tel: +420 723 995 495
Koterová Gabriela, tel: +420 723 995 495
Sídlo firmy
Gareno s.r.o.
Staňkova 1173
530 02 Pardubice
e-mail: gareno@gareno.cz
Obchodní oddělení
Novák Lubomír, tel.: +420 775 088 643
e-mail: gareno@gareno.cz
Provozovna a kontaktní adresa
Gareno s.r.o.
Horní Ředice 7
533 75 Horní Ředice
směr Holice v Čechách
Gareno s.r.o.